Top 5 sản phẩm Tripod Turnstile tốt nhất 2020 - Phần 3

Top 5 sản phẩm Tripod Turnstile tốt nhất 2020 - Phần 3

Top 5 sản phẩm Tripod Turnstile tốt nhất 2020 - Phần 3
Top 5 sản phẩm Tripod Turnstile tốt nhất 2020 - Phần 3

Số 1:

Cửa xoay Tripod turnstile - PTCF 238, Cửa xoay, cua xoay, Tripod turnstile - PTCF 238, PTCF 238

Kích thước thùng : Dài420xCao980xRộng280mm
Cánh tay gạt: 510mm
Chất liệu thùng: Inox 304
Lực quá tải: 60 KG
Chiều đi: hai chiều
Số lượt/phút: 30 =>40 người
Giảm chấn: Thủy lực
Nguồn cấp: 220 V/AC
Kết nối: PLC, Đầu đọc thẻ, vân tay...


Số 2:
Cửa xoay Tripod turnstile - PTCF 838
có Kích thước thùng : Dài1200xCao980xRộng280mm Cánh tay gạt: 510mm Chất liệu thùng: Inox 304 Lực quá tải: 60 KG Chiều đi: hai chiều Số lượt/phút: 30 =>40 người Giảm chấn: Thủy lực Nguồn cấp: 220 V/AC Kết nối: PLC, Đầu...

Kích thước thùng : Dài1200xCao980xRộng280mm
Cánh tay gạt: 510mm
Chất liệu thùng: Inox 304
Lực quá tải: 60 KG
Chiều đi: hai chiều
Số lượt/phút: 30 =>40 người
Giảm chấn: Thủy lực
Nguồn cấp: 220 V/AC
Kết nối: PLC, Đầu đọc thẻ, vân tay...


Số 3:
Cửa xoay Tripod turnstile - PTCF 638 có Kích thước thùng : Dài1200xCao980xRộng280mm Cánh tay gạt: 510mm Chất liệu thùng: Inox 304 Lực quá tải: 60 KG Chiều đi: hai chiều Số lượt/phút: 30 =>40 người Giảm chấn: Thủy lực Nguồn cấp: 220 V/AC Kết nối: PLC, Đầu...

Kích thước thùng : Dài1200xCao980xRộng280mm
Cánh tay gạt: 510mm
Chất liệu thùng: Inox 304
Lực quá tải: 60 KG
Chiều đi: hai chiều
Số lượt/phút: 30 =>40 người
Giảm chấn: Thủy lực
Nguồn cấp: 220 V/AC
Kết nối: PLC, Đầu đọc thẻ, vân tay...

Số 4:
Cửa xoay Tripod turnstile PTCF-738 có Kích thước thùng : Dài1200xCao980xRộng280mm Cánh tay gạt: 510mm Chất liệu thùng: Inox 304 Lực quá tải: 60 KG Chiều đi: hai chiều Số lượt/phút: 30 =>40 người Giảm chấn: Thủy lực Nguồn cấp: 220 V/AC Kết nối: PLC, Đầu...


Kích thước thùng : Dài1200xCao980xRộng280mm
Cánh tay gạt: 510mm
Chất liệu thùng: Inox 304
Lực quá tải: 60 KG
Chiều đi: hai chiều
Số lượt/phút: 30 =>40 người
Giảm chấn: Thủy lực
Nguồn cấp: 220 V/AC
Kết nối: PLC, Đầu đọc thẻ, vân tay...

Số 5:
Cửa xoay Tripod turnstile - PTCF 538
có Kích thước thùng : Dài1200xCao980xRộng280mm Cánh tay gạt: 510mm Chất liệu thùng: Inox 304 Lực quá tải: 60 KG Chiều đi: hai chiều Số lượt/phút: 30 =>40 người Giảm chấn: Thủy lực Nguồn cấp: 220 V/AC Kết nối: Đầu đọc...

Kích thước thùng : Dài1200xCao980xRộng280mm
Cánh tay gạt: 510mm
Chất liệu thùng: Inox 304
Lực quá tải: 60 KG
Chiều đi: hai chiều
Số lượt/phút: 30 =>40 người
Giảm chấn: Thủy lực
Nguồn cấp: 220 V/AC
Kết nối: Đầu đọc thẻ, vân tay..

Đăng nhận xét

0 Nhận xét